Szanowni Państwo, pragniemy poinformować, że Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Właścicielem marki Central Praga Apartments jest Hamilton May Hamilton Group sp. z o.o. sp. komandytowa z siedzibą w Krakowie ul. Cybulskiego 2, 31-117, KRS 0000377283.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Hamilton May Hamilton Group sp. z o.o. sp. komandytowa z siedzibą w Krakowie ul. Cybulskiego 2, 31-117, KRS 0000377283, dalej zwany Spółką;
 2. Dane kontaktowe Spółki to: E-mail: [email protected], tel. 12 426 51 26, adres korespondencyjny ul. Cybulskiego 2, 31-117, Kraków;
 3. Wymagamy podania następujących danych osobowych w celu zawarcia i wykonania umowy pośrednictwa: imię nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu, obywatelstwo, numer i seria dowodu osobistego lub paszportu, adres zameldowania, zamieszkania lub korespondencyjny;
 4. Państwa dane osobowe są zbierane w procesie realizacji Pani/Pana zapytania dotyczącego obszaru naszej działalności (np. zapytanie o nieruchomość), za pośrednictwem poczty elektronicznej, portalu branżowego z ogłoszeniami (np. otodom.pl / morizon.pl), naszej strony internetowej, telefonu lub osobistego kontaktu;
 5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach niezbędnych do świadczenia usługi pośrednictwa i realizacji obowiązków (np. podatkowych) wynikających z umowy pośrednictwa. Dodatkowo przepisy prawa wymagają przetwarzania danych osobowych klientów dla celów podatkowych i rachunkowych. Ponadto przetwarzamy dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Spółki;
 6. Państwa dane osobowe w celu realizacji przedmiotu umowy będą udostępniane stronom transakcji zawieranych za pośrednictwem Spółki, podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług, które zapewniają usługi płatnicze, konsultingowe (np. doradztwo finansowe i kredytowe świadczone przez zewnętrzną firmę), naszym partnerom biznesowym i reklamowym;
 7. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas obowiązywania umowy, a także po jej zakończeniu w celach:
  • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
  • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
  • zapobiegania nadużyciom i oszustwom (udostępnianie danych na prośbę np. policji)
  • statystycznych i archiwizacyjnych,
  • maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy;
 8. Gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 9. Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez Spółkę Państwa danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.

Niemniejszym informujemy iż:

 1. Podanie przez Państwa danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne;
 2. Administratorem Państwa danych osobowych jest Hamilton May Hamilton Group sp. z o.o. sp. komandytowa z siedzibą w Krakowie ul. Cybulskiego 2, 31-117, KRS 0000377283, dalej zwany Spółką;
 3. Dane kontaktowe Spółki to: E-mail: [email protected], tel. 12 426 51 26, adres korespondencyjny ul. Cybulskiego 2, 31-117, Kraków;
 4. Na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Spółkę w celach marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.);
 5. Państwa dane osobowe będę przechowywane przez Spółkę w celach marketingowych do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych;
 6. Podane przez państwa dane osobowe będą udostępnione partnerom biznesowym Administratora. Wszystkie podmioty, którym Państwa dane zostaną udostępnione, przetwarzać je będą tylko na podstawie umowy z Administratorem.
 7. Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Profilowanie danych osobowych przez Spółkę polega na przetwarzaniu danych osobowych poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań;
 8. Gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 9. Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez Spółkę Państwa danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).